Pravila šolske knjižnice

1. POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. (UNESCO-v Manifest)

2. ČLANSTVO

Vsi učenci in zaposleni so člani šolske knjižnice. Člani so lahko knjižnice tudi drugi (starši, bivši učenci …). Članarine ni.

3. ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.00 do 14.00.

Knjižnica je zaprta v naslednjih primerih: izobraževanje knjižničarke, izvajanje knjižnično-informacijskih znanj v knjižnici ali v računalniški učilnici, nadomeščanje odsotnega učitelja, udeležba knjižničarke na dnevih dejavnosti, strokovnih ekskurzijah …

4. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Šolska knjižnica zbira, obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjige, avdiokasete, videokasete, CD-je, DVD-je, časnike in revije. Uporabniki si lahko knjige izposojajo na dom, razen referenčnih gradiva (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi). Ostalo knjižnično gradivo (CD-ji, DVD-ji, avdio in videokasete, revije) je  namenjeno izposoji in uporabi pri pouku in se uporabnikom izposoja le izjemoma.

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

Učenci devetih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 10. junija.

Uporabniki, ki si želijo izposoditi počitniško branje, to lahko storijo v dogovoru s knjižničarko. Uporabniki, ki ne vrnejo gradiva z zamujenim rokom, si novega ne morejo izposoditi.

5. IZPOSOJA NA DOM

IZPOSOJA GRADIVA JE MOŽNA SAMO S ČLANSKO IZKAZNICO. UPORABNIKI IZPOSOJENEGA GRADIVA NE SMEJO IZPOSOJATI NAPREJ.

Knjige si uporabniki lahko izposodijo za 21 dni. Izjema so knjige obveznega domačega branja, ki imajo izposojevalni rok 14 dni. Na prekoračitev roka izposoje so učenci opozorjeni ob koncu prvega in drugega ocenjevalnega obdobja (31. januar, 20. junij). Če kljub opozorilom učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom.

Uporabnik šolske knjižnice si lahko naenkrat izposodi največ 5 knjig oziroma 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske in raziskovalne naloge, projekti). Dokler učenci ne vrnejo knjig, si ne morejo izposoditi novih.

 

6. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, nadomesti član knjižnice z novo enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. Če je knjiga poškodovana, je ne lepi sam, ampak na to opozori knjižničarko.

7. OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Uporabniki v knjižnici berejo knjige in revije, izbirajo in izposojajo knjižnično gradivo, pišejo referate in seminarske naloge, se učijo, pišejo domače naloge, pomagajo mlajšim učencem, uporabljajo računalnik in opravljajo druge naloge, ki so v skladu z delovanjem knjižnice.

Vnos in uživanje hrane in pijače ni dovoljen. Prepovedana je uporaba mobilnih naprav. Učenci vstopajo v knjižnico samo v copatih. Vso obutev puščajo pred vrati knjižnice.

Knjižnica je prostor tišine. Neprimerno vedenje (vpitje, prerekanje, prerivanje, plezanje po policah in sedežih v čitalniškem kotičku, preklinjanje …) je prepovedano. Uporabnik, ki kljub opozorilu ne upošteva pravil vedenja, mora zapustiti knjižnični prostor.

8. UPORABA RAČUNALNIKA

Vsak član knjižnice ima pravico do uporabe računalnika. Kotiček za učence je namenjen učencem, kotiček za učitelje pa učiteljem za samostojno delo, pripravo na pouk ali uporabo interneta.

Uporabniki lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij na internetu.

Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. Kadar je računalnik prost, ga lahko učenci uporabljajo dalj časa, sicer pa je uporaba omejena na 15 minut.

 

 

 

Pripravila: Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Ravnateljica šole: Matejka Horvat
Pravila šolske knjižnice OŠ Beltinci so bila potrjena na  seji sveta šole 18. 9. 2013 in na seji sveta staršev 10. 6. 2013 .

Objavljena so na spletni strani šolske knjižnice in na oglasni deski v šolski knjižnici ter so del Hišnega reda OŠ Beltinci.

(Skupno 142 obiskov, današnjih obiskov 1)

2 thoughts on “Pravila šolske knjižnice

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja